Najava 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

# Dokument: Format: Veličina:
Poziv na 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 444.23 KB
1. Neverificirani zapisnik s 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 357.82 KB
2. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o namjenskoj donaciji za izgradnju obiteljske kuće na potresom pogođenom području Sisačko moslovačke županije pdf 636.84 KB
3. Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana proračuna za 2022.godinu pdf 4.91 MB
4. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.godinu pdf 1.33 MB
5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana javnih potreba u kulturi za 2022.godinu pdf 265.07 KB
6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Program javnih potreba u sportu za 2022.godinu pdf 375.19 KB
7. Prijedlog Programa utroška sredstava turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Tisno za 2022.godinu pdf 523.27 KB
8. Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 276.43 KB
9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za priznanja Općine Tisno pdf 167.28 KB
10. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Odbora za mjesnu samoupravu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 173.91 KB
11. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno pdf 2.03 MB
12. Prijedlog Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zona luke posebne namjene marina s brodogradilištem pdf 2.78 MB
13. Prijedlog Odluke o izmjeni granice područja naselja Tisno i Jezera u Općini Tisno pdf 633.22 KB
14. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Pačipolje u naselju Betina pdf 529.96 KB
15. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti na nekretnini k.č.br.6459/26 K.O.Murter Betina radi izgradnje priključnog kabelskog voda 2x 10(20) kV TS 10(20)0.42 kV BRISTINA pdf 1.06 MB
16. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Zahtjeva trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. iz Šibenik za davanje suglasnosti na prijedlog Odluke o cijeni vodnih usluga na uslužnom području trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. sa sjedištem u Šibeniku pdf 938.19 KB
17. Prijedlog Odluke o sufinanciranju projekta uređenja školskog vrta / vanjska učionica pdf 1.49 MB
18. Inicijativa mještana naselja Betina za gradnju lučice sa komunalnim vezovima pdf 408.23 KB