Podnošenje pritužbe

Pritužbe na rad tijela Općine Tisno građani mogu podnijeti na sljedeći način:
  • pisana pritužba može se podnijeti poštom ili osobno na adresu Općina Tisno, Uska ulica 1, 22240 Tisno
  • putem elektroničke pošte (opcina@tisno.hr)
  • putem telefaxa na broj 022/439 260.

Za učinkovito postupanje pritužba mora minimalno sadržavati podatke o subjektu na čije se nezakonitosti ukazuje (naziv, adresa i sl.) te činjenični opis nezakonitosti/nepravilnosti koja se prijavljuje.