Poljoprivreda i stočarstvo prije 100 godina

Osamdesetih godina 19. stoljeća Tisno, kao naselje, bilo je razvijenije, ne samo od ostalih naselja na otoku Murteru, već i od drugih naselja na širem šibenskom području uz more. Točno prije 100 godina, odnosno 1884. godine, katastarska općina Tisno imala je 1360 stanovnika, a prostirala se na više od četiri tisuće hektara i imala je dvostruko veću površinu nego katastarske općine Murter (Hramina, Betina) i Jezera zajedno. Tišnjani su u to vrijeme živjeli isključivo od poljoprivrede.

Za razliku od drugih mjesta na otoku koja su se, također, kao i Tišnjani, većinom bavila maslinarstvom i vinogradarstvom, u Tisnome je bilo razvijeno i stočarstvo. Tako stoji podatak da je u katastarskoj općini Tisno prije jednog stoljeća bilo 40 volova koji su služili za oranje i 20 krava, dok u katastarskim općinama Murter i Jezera ove stoke uopće nije bilo. Posebno je zanimljivo kako je u Tisnome bilo razvijeno i kozarstvo (1680 koza) dok ih u drugim mjestima na otoku, također, nema. Inače, u to vrijeme u ove tri katastarske općine zabilježeno je 4750 ovaca (k.o. Tisno 3000, Murter 1100, Jezera 650), 714 magaraca (k.o. Tisno 292, Murter 320, Jezera 104), 188 konja (k.o. Tisno 150, Murter 38) i 50 svinja (k.o. Tisno 30, Murter 16, Jezera 4).

Na obrađenim zemljištima katastarske općine Tisno najviše je bilo maslinika i vinograda, a gotovo 70 posto obradiva zemljišta nije bilo obrađeno već je služilo za ispašu stoke. Što se, pak, tiče poljoprivrednih proizvoda, osim vina i maslinovog ulja, tišnjansko tržište nudilo je i proizvode poput sira, jaja, suhih smokava, mendula, suhog svinjskog mesa i vinskog octa. Osim u Tisnome ti proizvodi su se najviše prodavali u Šibeniku i Zadru, a tišnjansko maslinovo ulje, kako smo već pisali, imalo je posebno dobru reputaciju u Trstu i Veneciji gdje su ga preprodavali šibenski trgovci.

Od vina, pak, najviše se isticala bijela maraština koja se prodavala uglavnom na tišnjanskoj tržnici. Recimo i to da su još 1960. godina maslinovo ulje, vino, smokve i stoka bili glavni poljoprivredni proizvodi na kojima je bio zasnovan opstanak, kako stanovnika Tisnoga, tako i cijelog otoka, a onda je došao turizam. Za kraj navedimo i podatak da prema popisu iz 2003. godine, u današnjim Općinama Tisno i Murter nema niti jednog goveda ili konja, a broj magaraca i mazga je sveden na dvadeset sedam.

Izvor: Toponimija otoka Murtera