Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističko ugostiteljske zone Prisliga Jazine i s tim povezane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tisno za javnu raspravu