Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističko ugostiteljske zone Prisliga Jazine i s tim povezane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tisno za ponovnu javnu raspravu

# Dokument: Format: Veličina:
VI ID PPUO Tisno OBRAZLOŽENJE pdf 690.12 KB
VI ID PPUO Tisno ODREDBE pdf 87.82 KB
VI ID PPUO Tisno 5000 43 Tisno pdf 930.78 KB
VI ID PPUO Tisno 25000 1 Namjena pdf 955.67 KB
VI ID PPUO Tisno 25000 2a Promet pdf 833.74 KB
VI ID PPUO Tisno 25000 2b Energetika EK pdf 902.64 KB
VI ID PPUO Tisno 25000 2c Vodoopskrba odvodnja pdf 868.60 KB
VI ID PPUO Tisno 25000 3a Uvjeti pdf 989.17 KB
VI ID PPUO Tisno 25000 3b Planovi pdf 932.33 KB
ID UPU Prisliga Jazine Obrazloženje Dodatak pdf 373.96 KB
ID UPU Prisliga Jazine Obrazloženje pdf 523.04 KB
ID UPU Prisliga Jazine Odredbe pdf 240.17 KB
ID UPU Prisliga Jazine 10 Namjena pdf 1.38 MB
ID UPU Prisliga Jazine 21 Prometna mreža pdf 1.59 MB
ID UPU Prisliga Jazine 22 Energetika i EK pdf 1.37 MB
ID UPU Prisliga Jazine 23 Voda i odvodnja pdf 1.40 MB
ID UPU Prisliga Jazine 30 Uvjeti korištenja pdf 1.36 MB
ID UPU Prisliga Jazine 40 Način gradnje pdf 1.39 MB
ID UPU UT zone Prisliga Jazine i ID PPUO 1JR IZVJEŠĆE pdf 20.19 MB
ID UPU UT zone Prisliga Jazine i ID PPUO 1JR SAŽETAK pdf 631.21 KB
ID UPU UT zone Prisliga Jazine i ID PPUO 2JR SAŽETAK pdf 460.88 KB
ID UPU UT zone Prisliga Jazine i ID PPUO ODLUKA O IZRADI ID S PRILOGOM pdf 715.05 KB
ID UPU UT zone Prisliga Jazine i ID PPUO ODLUKA O IZRADI pdf 1.76 MB
ID UPU UT zone Prisliga Jazine i ID PPUO OVLAŠTENJA I UPISI pdf 1.71 MB
ID UPU UT zone Prisliga Jazine i ID PPUO POPIS DOKUMENATA pdf 108.89 KB
ID UPU UT zone Prisliga Jazine i ID PPUO ZAHTJEVI pdf 13.85 MB
I Odluka da nije potrebno provesti SPUO Prisliga Jazine pdf 2.34 MB
I OSPUO Mišljenje pdf 355.13 KB
II Odluka da ne treba raditi OSPUO Prisliga Jazine pdf 2.83 MB
II OSPUO Mišljenje pdf 150.76 KB