Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Sveti Nikola i s tim povezane IV Izmjene i dopune PPUO Tisno za javnu raspravu

# Dokument: Format: Veličina:
UPU Sveti Nikola OBRAZLOZENJE pdf 408.93 KB
UPU Sveti Nikola ODREDBE pdf 344.59 KB
UPU Sv Nikola 100 Namjena pdf 555.92 KB
UPU Sv Nikola 210 Promet pdf 562.60 KB
UPU Sv Nikola 220 Elektra pdf 530.83 KB
UPU Sv Nikola 230 Voda pdf 530.81 KB
UPU Sv Nikola 300 Zaštita pdf 540.60 KB
UPU Sv Nikola 310 Način Uvjeti pdf 554.11 KB
UPU Sv Nikola i ID PPUO Tisno SAŽETAK pdf 542.36 KB
ID PPUO Tisno OBRAZLOŽENJE pdf 246.49 KB
IV ID PPUO Tisno 5000 42 Jezera pdf 647.35 KB
IV ID PPUO Tisno 25000 1 Namjena pdf 609.00 KB
IV ID PPUO Tisno 25000 2a Promet pdf 533.74 KB
IV ID PPUO Tisno 25000 2b Energetika EK pdf 539.32 KB
IV ID PPUO Tisno 25000 3a Uvjeti pdf 678.70 KB
IV ID PPUO Tisno 25000 3b Planovi pdf 495.20 KB
IV ID PPUO Tisno 25000 2c Vodoopskrba Odvodnja pdf 527.44 KB