Tisno

Naziv Tisno dolazi od samog položaja naselja na dijelu otoka Murtera koji je najbliži kopnu i gdje je uzak (tijesan, tisan) kanal širok svega nekoliko metara. Moguće je da se i prije osnutka naselja taj lokalitet zvao Tisno. Davna je želja Tišnjana bila da, nakon prestanka turskih opasnosti, povežu otok s kopnom mostom. Tome su se odupirala druga naselja na otoku pravdajući to povećanom opasnošću za dolazak pljačkaša i lakšim prijelazom, zbog povećane komunikacije ljudi, raznih zaraznih bolesti. Most se započeo graditi odmah nakon propasti Mletačke republike, ali je na zahtjev drugih naselja ponovno prestala njegova gradnja. lpak, uskoro se gradi i na tom mjestu ostaje do danas iako je doživio niz rekonstrukcija.

Potpuna rekonstrukcija i postavljanje novog pokretnog mosta, izvršena je u 1991. godini kada je na dan 20. kolovoza pušten u promet. Treba svakako istaći da je Tisno općinsko središte još od 1808.qodine pa do 1962. godine kada je općina ukinuta, a nadleštva preuzela općina Šibenik. Međutim, nastankom samostalne države Hrvatske, ponovno je 1993. godine ustanovljena Općina Tisno. Kao jedinica lokalne samouprave u svom sastavu imala je i naselja Pirovac i Murter, koji su se 1997., odnosno 2000. godine izdvojili u samostalne Općine Naselja iz kojih su Tišnjani doselili na otok osim Oštrice, koja je prestala postojati i danas su vezana raznim interesima za Tisno.

Nekadašnja uloga Tisnog danas je bitno promijenjena. U 19. stoljeću te u prvoj polovici 20. stoljeća Tisno je bilo osim administrativnog središta i kolijevka obrta i trgovine koja je naročito bila razvijena između dva svjetska rata. Uz obrt i trgovinu tradicionalna djelatnost je bila uzgoj loze i masline. Tisno se na ovom prostoru od svih naselja najprije počelo baviti organiziranom turističkom ponudom što je rezultiralo dolaskom stranih turista u vremenu između dva svjetska rata. Već tada je Tisno imalo pansione i hotel.

Tisno je administrativni centar općine ali je obrtništvo i trgovina za sada svedena na mnogo manju mjeru. Stanovništvo se i dalje bavi poljoprivredom ali ekstenzivno i s malim rezultatima. Turistička djelatnost u Tisnome je jedna od onih koje stanovništvu osiguravaju bolju egzistenciju i u stalnom je razvoju. U Tisnom postoji hotelski smještaj, apartmani i sobe visoke kategorije te autokamp. Treba spomenuti Garden festival koji u Tisno svake ljetne sezone privlači tisuće mladih iz cijele Europe. Prostornim planom predviđaju se područja za značajno jači zalet u gospodarstvu, primjerice na lokacijama Jazine i Rastovac na kojima je predviđena gradnja hotela, turističkog naselja i autokampova, u radnoj zoni Dubrava kod Tisna smještaj ekološko čistih pogona, gradnja marine nautičkog turizma u uvali Luka u Tisnom i na krajnjem istoku otočnog dijela Tisna. Značajan resurs Tisna je ljekovito blato i peloidi u uvali Makirina, posebice za razvitak zdravstvenog turizma.

Otok Murter je u srednjem vijeku bio naseljen i na njemu su bila formirana najmanje dva naselja. U vrijeme sve češćih pljačkaških pohoda turskih četa u drugoj polovici 15.stoljeća na cijelom prostoru šibenskog diskrita, logična je bila odluka mletačke uprave da se na neki način onemogući pristup na otok Murter. Radi obrane otoka Murtera donesena je odluka o izgradnji obrambene kule i zidina i to, sasvim prirodno, na mjestu gdje je otok najbliži kopnu. Sredstva za gradnju obrambene utvrde osigurana su 1474.godine, a utvrda izgrađena slijedeće tj. 1475.godine. Iz povijesnih dokumenata saznajemo da se na tom mjestu kanal skoro mogao pregaziti. Upravo izgradnja obrambenog zida dobar je razlog koji je sigurno mnogo doprinio preseljenju stanovništva iz od Turaka stalno ugrožavanih naselja s kopna, u sigurnije boravljenje iza novoizgrađenog obrambenog zida na otoku.
Nije moguće utvrditi točan datum preseljenja stanovništva iz obližnih naselja sa kopna na otok. Vjerojatno je taj proces trajao godinama, a po analogijama sa drugim naseljima koja su tada nastajala, moguće je da je prostor današnjeg naselja u početku služio samo kao prebježište dok traje turska opasnost, a kada bi se pljačkaške čete povukle, stanovništvo se ponovno vraćalo na stara ognjišta u Oštricu, Ivinj i Dazlinu. No, zbog sve češćih upada turskih četa dio stanovništva je konačno stalno preselio na otočnu stranu. Svakako je veći broj novih stanovnika doselio u prvoj polovici 16.stoljeća. Naime, tada, prema povijesnim izvorima, Turci ruše i pale župsku crkvu Sv. Martina u Ivinju, pa prebjeglo stanovništvo formira novu župu u crkvi Sv. Duh u Tisnom. Župa Tisno osnovana je 1548.godine.

Na jednom od sačuvanih nacrta, a koji prikazuje " Kraj in Tishno " iz 1567.godine uočava se da je crkva jednobrodna građevina sa malim narteksom, apsidom i zvonikom na preslicu. Ovo je vrijeme kada su se novodoseljeni stanovnici ustalili u svojim novim domovima i započinju sa izgradnjom čvrstog naselja. Na spomenutom nacrtu kuće stanovnika Tisna su još skromne prizemnice sa slamnatim krovovima, a i brojem ih je vrlo malo. No, ubrzo naselje dobiva sve karakteristike ruralnog otočkog naselja sa kamenim kućama i repertuarom uobičajenih arhitektonskih detalja koji se susreću i u drugim otočkim naseljima (balatura, slar, nadsvodeni prolazi, luminari, uske isprepletene ulice i dr.)

Položaj Tisnog na sudaru otoka i kopna davao je naselju neke prednosti u odnosu na ostala mjesta na otoku. Uskoro, iako najmlađe naselje na otoku, postaje najznačajnije. Poseban impuls dobiva krajem 17. i početkom 18.stoljeća kada u Tisno doseljava nekoliko obitelji iz Italije. Tisno je jedno od rijetkih otočnih naselja u koje su doseljavali Talijani. Upravo u to vrijeme evidentnog napretka naselja, jačanja gospodarske osnove i povećanja stanovništva grade se značajni svjetovni objekti, gospodarsko stambene kuće, s karakteristikama dalmatinskog baroka kakve su se gradile u dalmatinskim gradovima. Posebno se svojom kvalitetom ističu kuće obitelji Gelpi i obitelji Banchetti. U 19. stoljeću gradi se kuća koja ima izrazitu arhitektonsku kvalitetu, a u njoj je bila smještena općinska uprava.


  • Tisno je do 1962. godine bilo prometno povezano sa Šibenikom isključivo brodskom prijevozom. Brodske pruge ukinute su izgradnjom Jadranske magistrale. Danas je naselje i Općina Tisno povezana sa ostalim svijetom prilazom novoj autocesti Tisno, Kapela, čvorište Pirovac.
  • Tisno ima dobro organizirane službe bitne za svakodnevni život, između ostalog komunalnu službu, Ispostavu zavoda za hitnu medicinu, Turističku zajednicu, Dobrovoljno vatrogasno društvo koje postoji više od 25 godina i pokriva područje općina Tisno i Murter.
  • Tisno je značajno po svom kulturno sportskom životu. U Tisnom su rođeni dva akademika, pokojni književnik Vjekoslav Kaleb, čiju smo 100. godišnjicu rođenja protekle 2005. godine svečano obilježili, te akademik Milan Meštrov koji djeluje na području ekologije. U Tisnom postoji značajna kulturna institucija KUD "Hartić" Tisno, osnovan još 1927. godine, u kojem vrijedne rezultate postiže puhački orkestar.
  • Pored "Hartića" kulturni život obogaćuje zbor Pučkih pjevača, posebno izvođenjem sakralnih pjesama. Sportski život obogaćuje Veslački klub Tisno koji egzistira već više od 10 godina, Vaterpolo klub Tisno, nogometni klub Otok Murter. Stanovnici Tisna iskazali su se i u obrani domovine. U Drugom svjetskom ratu na strani antifašizma bilo je 108 poginulih Tišnjana. Brojni Tišnjani sudjelovali su u Domovinskom ratu, od kojih su trojica poginuli.