Upravni odjel za opće poslove i lokalnu samoupravu

 

Pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i lokalnu samoupravu

Marijana Pavić, dipl. iur.
Tel: +385 (0)22/ 439-264
E-mail: marijana.pavic@tisno.hr
     
 

Viša referentica za administrativne polove i dokumentaciju

Ana Sladić, bacc.admin.publ.
Tel: +385 (0)22/ 439-262
Fax:+385 (0)22/ 439-260
E-mail: ana.sladic@tisno.hr 

     
 

Referent za informiranje

Marko Markov
Tel: +385 (0)22/ 439-262
Fax:+385 (0)22/ 439-260
E-mail: marko.markov@tisno.hr