Ustroj Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Općine Tisno: 
 • Nikša Pirjak, predsjednik
 • Anđelina Jušić, potpredsjednica
 • Matija Brkić, potpredsjednik
 • Ivan Klarin, član; zamjenica Dare Lapov
 • Marko Barin Turica, član; zamjenik Zvonimir Čorkalo
 • Karlo Klarin, član
 • Ivana Vlašić, članica
 • Jere Pavić, član
 • Kažimir Bračanov, član
 • Zvončica Dora Modrušan, članica; zamjenik Edgar Skračić
 • Petra Kapov, članica
 • Bruno Frkić, član
 • Ante Magazin, član
                             
 
 
  

 

Stalna radna tijela  Općinskog vijeća Općine Tisno:

Mandatna komisija:

1. Karlo Klarin, predsjednik

2. Bruno Frkić, član

3. Petra Kapov, član

Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja:

1. Zvonimir Čorkalo, predsjednik

2. Kažimir Bračanov, član

3. Edgar Skračić, član

Odbor za Statut, Poslovnik i propise:

1. Dare Lapov, predsjednica                              

2. Karlo Klarin, član                                                 

3. Petra Kapov, članica                             

Odbor za priznanja Općine Tisno:

1. Paula Zorzin, predsjednica

2. Matija Kapov, članica

3. Marko Jović, član

4. Valerija Strunje, članica

5. Jere Pavić, član