Ustroj Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Općine Tisno: 
 • Nikša Pirjak, predsjednik
 • Anđelina Jušić, potpredsjednica
 • Matija Brkić, potpredsjednik
 • Ivan Klarin, član
 • Marko Barin Turica, član
 • Karlo Klarin, član
 • Ivana Vlašić, član
 • Jere Pavić, član
 • Kažimir Bračanov, član
 • Zvončica Dora Modrušan, član
 • Petra Kapov, član
 • Bruno Frkić, član
 • Ante Magazin, član
                             
 
 
  

 

Stalna radna tijela  Općinskog vijeća Općine Tisno:

Mandatna komisija:

1. Karlo Klarin, predsjednik

2. Bruno Frkić, član,

3. Petra Kapov, član.

Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja:

1. Marko Barin Turica, predsjednik,

2. Kažimir Bračanov, član,

3. Ante Magazin, član.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise:

1.                               

2.                                                  

3.                                              

Odbor za priznanja Općine Tisno:

1. 

2. 

3.

4.

5.

Odbor za mjesnu samoupravu:

1.                       

2.                                              

3.